Polityka prywatności - Dental Clinic

Polityka prywatności

Zgodnie z wejściem w życie (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej prezentujemy Państwu niezbędne informacje, zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Anna Dental Clinic sp. zoo z siedzibą przy ul. Szerokiej 119/120 , 80-835 Gdańsk NIP 5833379813  dane kontaktowe to: biuro@annadentalclinic.com lub korespondencyjnie Anna Dental Clinic ul. Szeroka 119/120 , 80-835 Gdańsk
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: @ l lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO czyli w celu diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej.
 4. Podanie danych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny bądź adres e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku. Zaznaczamy, że możemy potrzebować dodatkowych informacji, pozwalających na dokładne zidentyfikowanie Twojej osoby.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  • Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne.
  • Podmioty będące pracowniami protetycznymi.

Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom trzecim.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 a w szczególności:.
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 1. Przypominamy o przysługujących na podstawie RODO prawach:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie zawartej umowy.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak zaznaczamy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie Twojego wniosku.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub z IOD (pkt 2, 3).

 1. Przypominamy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Anna Dental Clinic

Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk
+48 58 300 01 94