Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Od początku pracy zawodowej w kręgu jej zainteresowań znajdowała się stomatologia zachowawcza i protetyka stomatologiczna. Liczne kursy, seminaria i szkolenia poszerzają jej doświadczenie zawodowe, dzięki czemu każdego pacjenta traktuje w sposób holistyczny, skupiając się na rozszerzonej diagnostyce i kompleksowym leczeniu. Wykonuje również zaawansowaną protetykę (korony, mosty, licówki) i leczenie kanałowe pod mikroskopem.

Wolne chwile poświęca na podróże.

 

Powrót