Vi lämnar följande garantier på våra arbeten:

10 års garanti lämnas på implantat (patienten måste fullfölja behandling och undersökningar under garantiperioden).

5 års garanti på kronor, bryggor, porslinsfasader samt porslinlägg. Om tand tappas efter det att patient använder protes, är garantin endast giltig i 6 månader. Du måste gå på kontroll minst en gång per år under garantiperioden.

2 års garanti lämnas på proteser. Om tand/tänder saknas efter användning av protes är garantitiden 6 månader. 2 års garanti lämnas på protes. Du måste gå på kontroll minst en gång per år under garantiperioden.

2 års garanti lämnas på fyllningar.

Garantiarbeten är helt kostnadsfria. Garantiarbeten måste göras hos oss på Dental Clinic. Resor och boende får du bekosta själv.

 

Garantin är inte giltig i följande fall:

 • Temporära arbeten
 • Om du inte går på årlig kontroll hos tandläkaren
 • Om tandläkarens instruktioner inte följs
 • Onormal viktnedgång under kort tid
 • Problem orsakade av undernäring eller dåliga vanor
 • Om patienten har en sjukdom som påverkar patientens tänder eller munnens allmänna tillstånd negativt. (ex. diabetes, epilepsi, benskörhet, biverkning pga av överexponering av röntgen eller kemoterapi)
 • Skador som har uppkommit pga olycka, sport eller liknande
 • Om du har en tandlossningssjukdom eller annan tandköttssjukdom som inte har behandlats av Anna Dental Clinic.
 • Dålig munhygien
 • Oförutsedd rotfyllning
 • Om patientens tandkött eller tänder ändras pga. naturliga orsaker.
 • Om någon del av tandläkarbehandlingen fullföljs av en annan tandläkare.