En liten guide hur svenska högkostnadsskyddet fungerar:

 

Svenska tandvårdsstödet gäller också i Polen.

Från och med 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd i Sverige. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett fast pris som är bestämt av den svenska staten, ett sk. referenspris och det är det priset som ersättningen till dig beräknas utifrån.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när dina tandläkarkostnader (enligt statens referenspriser) överstiger 3000 kr. Dvs:

Tandläkarkostnader under 3000 kr betalar du själv

Försäkringskassan ersätter 50% för tandvårdskostnader som överstiger 3000 kr

Tandvårdskostnader som överstiger 15000 kr av referenspriset får du 85% i ersättning

 

Hur stor blir ersättning ifrån Försäkringskassan?

 1. Om priset hos tandläkaren är detsamma som försäkringskassans referensprislista:
  Exempel: Det sammanlagda priset för behandlingen är 10 000 kr hos tandläkaren.
  Du betalar först 3000 kr (egenandel). Sedan betalar du 50% av det som överstiger 3000 kr (7000 kr). Tandläkaren kostar då 6500 kr (3000+3500 kr).

 2. Om tandläkaren tar ut ett högre pris än Försäkringskassans referensprislista:
  Exempel: Pris för behandling hos tandläkaren är 70 000 kr. Enligt statens referensprislista kostar samma behandling 60 000 kr.
  Du betalar först 3000 kr (egenandel). Sedan betalar du 50% av det som överstiger 3000 kr (12 000 kr). Därefter betalar du 15% av det som överstiger 15000 kr (35 000 kr). Det som överstiger Försäkringskassans referensprislista (10 000 kr) betalar du själv.

 3. Du utför tandvården hos oss i Polen
  Du har fått betala 3600 PLN för tre rotfyllningar (3-kanaler) hos oss (ca. 7920 kr). Enligt Försäkringskassans referensprislista kostar samma behandling 15900 kr.
  Försäkringskassan beräknar ersättningen efter det lägsta priset, dvs det Polska priset 7920 kr. Ersättningen ifrån försäkringskassan blir 2460 kr.

Dvs du betalar totalt 5460 kr för behandling utförd hos oss. I Sverige hade du fått betala 9135 kr för samma behandling om den Svenska tandläkaren håller sig till samma priser som försäkringskassans prislista. Dvs. samma behandling blir nästan 50% billigare om du väljer att göra behandlingen hos oss!

Om du vill veta hur mycket du får tillbaks ifrån försäkringskassan, kan du söka sk. förhandsbesked ifrån försäkringskassan. Mer information hittar du på försäkringskassans hemsida (www.fk.se).

Vi hjälper dig med all dokumentation du behöver för att söka "ersättning i efterhand" hos tandläkaren.

 

Du sparar inte enbart pengar - Du sparar tid!

Den största fördelen med att åka till Polen förutom att spara pengar är tidsvinsten, särskilt stor blir tidsvinsten om det är mycket som skall göras. När du är i Polen kan du boka in längre besök hos oss, vilket blir mer effektivt. Det som kan göras på några dagar i Polen, tar åtskilliga tandläkarbesök under en längre tid i Sverige.