torsdag, 15 april 2021 20:19

Rotfyllning - vad är det och vad innebär det?

Endodontisk behandling, dvs. den så kallade rotfyllningen, är en åtgärd som gör att du kan behålla dina egna tänder under lång tid.

När du hör tandläkaren säga: “Din tand behöver rotfyllas”, många patienter blir livrädda och föreställer sig omgående att behandlingen kommer att göra ont. Hur fungerar en rotfyllning och bör du vara rädd?

Varje tand består av en pulpa. Pulpan är en vävnad som ligger inuti en speciell kammare i tanden. Den består av bland annat kärl, nerver och celler. Om du har ett stort hål i tanden och karies når insidan av vår tand, kan pulpan bli inflammerad. Patienten kan då känna en akut smärta i tanden. Den enda räddningen för en sådan tand, i stället för att dra ut tanden är att ta bort den infekterade pulpan samt rensa tandens rotkanaler och därefter fylla kammaren och kanalerna med ett ersättningsmaterial (guttaperka). Detta för att undvika framtida infektioner i den rotfyllda tanden. Innan tandläkare börjar rotbehandlingen, placeras en slags gummiduk (rubberdam) direkt på tanden för att skydda munhålan ifrån saliv och övrigt material som används under behandlingen.

Det finnas många orsaker till pulpan infekteras. Den vanligaste orsaken är kariesangrepp som blir djup och når tandpulpan. Det är därför det är så viktigt att ta hand om sina tänder och förhindra att karies bildas.

Rotfyllning görs under lokalbedövning och är idag med moderna metoder en närmast smärtfri behandling. Normalt tar rotbehandling 1–3 tandläkarbesök beroende på hur akut inflammationen är. Alla våra rotbehandlingar görs under mikroskop.

Det är betydligt bättre att kunna rotfylla tanden i stället för att dra ut den infekterade tanden. På så vis kan vi behålla våra egna tänder under en längre tid. Att ersätta saknade tänder är en betydligare dyrare process.

 

Författare:
Tandläkare Oktawia Zacharek
A specialist in conservative dentistry and endodontics