Leczenie kanałowe

Endodoncja to inne określenie leczenia kanałowego, które obejmuje usuwanie uszkodzonych lub martwych nerwów i naczyń krwionośnych z korzenia zęba, który został zakażony w skutek działania próchnicy, ukruszenia lub urazu. Przestrzeń pozostała po usunięciu nerwu jest wypełniana materiałem, który uszczelnia ząb i pozwala mu funkcjonować jak dotychczas.
Powtórne leczenie kanałowe (re-endo) może być skomplikowaną i wymagającą procedurą, obejmującą usunięcie materiału obecnie wypełniającego kanał, ponowne czyszczenie kanału i wypełnienie go nowym materiałem. Mikroskop SmartOptic wykorzystujemy w skomplikowanych przypadkach leczenia kanałowego, w przypadku zębów trudno dostępnych, do znajdywania trudnych do znalezienia wejść do kanałów oraz do usuwania resztek zęba lub instrumentów medycznych i chirurgii kanałowej.

Leczenie endodoncyjne może w sposób bezpieczny i komfortowy na wiele lat uratować ząb, który w innych okolicznościach trzeba by usunąć.

Pamiętaj, że zdrowy, wyleczony ząb jest zawsze lepszy od sztucznego. Ostateczny wybór zawsze należy do ciebie, ale utrata zęba wiąże się z licznymi niedogodnościami. Kiedy usunięty ząb nie zostanie zastąpiony, zęby sąsiadujące z pustym miejscem po nim zaczynają zmieniać swoje normalne położenie. Może to prowadzić do ich wykrzywienia lub ściśnięcia powodującego utratę skuteczności gryzienia i żucia.

Kontakt

Kontakt