Elektroniczny łuk twarzowy

ARCUSdigma 2 informacje ogólne

arcusdigma2_titel2

Najnowsze osiągnięcie w dziedzinie leczenia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego: system diagnostyczny funkcjonalności stawu skroniowo – żuchwowego ARCUS DIGMA 2!

Elektroniczny łuk twarzowy systemu ARCUS DIGMA pozwala na precyzyjny zapis badania przemieszczenia żuchwy pacjenta w czasie rzeczywistym dzięki innowacyjnemu technologicznie systemu emisji fal ultradźwiękowych. Cztery emitery fal, oraz osiem mikrofonów odbiorczych umożliwia niespotykana dokładność prowadzenia pomiarów.

System pozwala na szybka diagnostykę zakresu ruchów żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym, jak również na komputerowe przetworzenie tych danych w celu zastosowania ich w trakcie leczenia protetycznego pacjentów. System współpracuje bezpośrednio z komputerem za pomocą łącza USB, lub też bezprzewodowo, przesyłając dane w czasie rzeczywistym.

Natychmiastowa analiza umożliwia wykonanie diagnostyki funkcjonalnej stawu skroniowo-żuchwowego, jak również określenie przyczyny i pochodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stawem.

Możliwe staje się dzięki temu zaplanowanie, poprowadzenie i ocena skuteczności leczenia zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego u pacjenta w dużo krótszym czasie i z dużo większą precyzją.

Innowacyjność:

 • Zintegrowany mechaniczny i elektroniczny łuk twarzowy
 • Szeroki zakres zastosowań w stomatologicznej praktyce klinicznej
 • Określanie położenia centrycznego
 • Możliwość wykorzystania różnych systemów artykulatorów
 • Analiza ruchów żuchwy
 • Terapeutyczne ustalanie prawidłowego położenia żuchwy na potrzeby terapii synami zgryzowymi
 • Rejestracja EAEF (określanie położenia żuchwy wywołującego dolegliwości bólowe wg metody prof. Bumann’a )
 • Rejestracja EMG (pomiar napięcia mięśni )
 • Archiwizacja wszystkich pomiarów na karcie SD lub w pamięci komputera
 • Wizualizacja ruchów żuchwy dla pacjenta oraz lekarza w czasie rzeczywistym
 • Możliwość Przesyłania danych elektronicznych do klinik specjalistycznych i pracowni protetycznych
 • Możliwość integracji systemu w unit stomatologiczny

Kontakt

Kontakt